Исусов монограм

20mm x 20 mm

Металне манжетне заштићене 24. каратним златом θ 20mm

TOP